E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-2718 55 49
E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-2718 55 49
Bekijk onze openstaande

Vacatures

Vacature bestuurslid stichting Maestro

Stichting Maestro is op zoek naar een nieuw bestuurslid (m/v) die samen met de zittende bestuursleden het bestuur van de stichting wil vormen. De rest van het bestuur van Maestro bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen bestuurslid. De functie van de bestuursleden is onbezoldigd.

De vacature is ontstaan wegens het vertrek van een bestuurslid.

Verder kent stichting Maestro een coördinator en ondersteuning via een financieel bureau.

Stichting Maestro

Stichting Maestro ontwikkelt en organiseert scholing, workshops en cursussen voor amateur-koordirigenten en zangers. Maar we doen meer! We richten ons ook op het inspireren en verbinden van muziekdocenten en koororganisaties, het versterken van koornetwerken, het imago en de zichtbaarheid van de koorzang, en het bevorderen van de kwaliteit van de kinderzang. Klantvraag, leren van elkaar en samenwerking staan hierbij centraal.

Stichting Maestro is een kleine, professionele en onafhankelijke organisatie en maakt zich hard voor het ontwikkelen en het stimuleren van de vocale amateurmuziek in Noord-Brabant en omgeving. Koormuziek is onze passie, we geloven in wat we doen en zijn daar trots op.

We willen amateurdirigenten, regisseurs en koren helpen hun talenten te ontwikkelen en hen inspireren om samen met koororganisaties en muziekdocenten nieuwe wegen in te slaan en kennis en ervaring te delen.

Voor meer informatie over stichting Maestro zie onze website: www.stichtingmaestro.nl

Profiel
We zijn op zoek naar een bestuurslid die samen met de drie zittende bestuursleden een evenwichtig bestuur wil vormen. We leggen in het profiel de volgende accenten:

Kandidaten beschikken over:

  • een ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid
  • affiniteit met positie en rol van amateurkunsten
  • persoonlijke betrokkenheid bij amateurkoren in Brabant
  • zitting in het bestuur zonder last of ruggespraak
  • voldoende tijd beschikbaar (ca. 6 vergaderingen op jaarbasis alsmede extra inzet bij activiteiten) 

Solliciteren
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u vóór 1 september 2022 sturen aan: Stichting Maestro, ter attentie van de coördinator Kathelijn van Dongen, via een mail naar:  info@stichtingmaestro.nl  Voor vragen kunt u bellen naar telefoonnr. 06-513998320.  Uiterlijk 15 september ontvangt u bericht van ons over het vervolg van de procedure.