E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-513 99 832
E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-513 99 832
Stichting Maestro-Koorleiders

Koorleiders

Onder koorleiders verstaan we bij Maestro iedereen die leiding geeft aan een groep zingende mensen. Voor jou ontwikkelen en organiseren we een inspirerend en innovatief aanbod van workshops, studiedagen, cursussen en coaching over thema’s als stemgebruik, podiumpresentatie, dirigeer- en repetitietechniek, repertoire, koorregie en ondernemerschap.

We besteden daarbij ook aandacht aan specifieke genres als popkoren, kinderkoren of seniorenkoren. En we ontwikkelen samen met Fontys Hogeschool Kind en Educatie een aanbod voor leerkrachten in het basisonderwijs die met hun klas willen zingen.

Aanbod

11 februari - Live Koorcafé

Jaar lidmaatschap