Email: info@stichtingmaestro.nl | Telefoon: 06-28 67 28 11

Stichting Maestro is een kleine, professionele en onafhankelijke organisatie, die zich hard maakt voor het ontwikkelen en het stimuleren van de vocale amateurmuziek in Noord-Brabant en omgeving. Koormuziek is onze passie. We geloven in wat we doen en we zijn er trots op. Die passie en dat enthousiasme willen we delen. We willen amateurdirigenten, regisseurs en koren verder helpen, hun talent helpen ontwikkelen en zingen in een koor nog leuker maken. We willen dirigenten, koororganisaties en muziekdocenten inspireren om nieuwe wegen in te slaan en nieuwe technieken en methoden te verkennen, om buiten gebaande paden te treden, samenwerkingen aan te gaan en kennis en ervaringen te delen.

“De culturele sector en ons directe netwerk, maar ook wijzelf hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Het is daarom tijd om de grenzen te verleggen en een nieuwe weg in te slaan. We willen meer en beter aansluiten bij het tijdsgewricht en bij de behoeften van onze omgeving, en onze dienstverlening verbreden . We willen innoveren binnen ons vakgebied, de kwaliteit daarvan verhogen, het imago en de zichtbaarheid van de koorzang versterken, en de kinderzang bevorderen. We willen daarbij aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen, maar ook een voortrekkersrol spelen binnen Noord-Brabant. Al deze ambities bereiken we natuurlijk niet alleen. Daarom werken we samen met Daarom werken we samen met andere (vocale) spelers in het veld. Regionaal, én landelijk.”

 

Bestuur