E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-2718 55 49
E: info@stichtingmaestro.nl | T: 06-2718 55 49

Programma Groen

PROGRAMMA GROEN

Voor iedereen zal de dag beginnen met een gezamenlijke opwarmer waarbij we elkaar allemaal
ontmoeten. Daarna gaat de groep uiteen in verschillende programma’s. Aan het einde van de dag
komen we allen weer samen voor de afsluiting en eventueel een drankje in de foyer. Het bruine
programma heeft de volgende inhoud:

Lekker zingen & ontdekken

  1. Operazang i.s.m. Brabant Koor
  2. Gregoriaanse zang o.l.v. Jerry Korsmit
  3. Stemvorming: Lichtenbergtechniek óf zangfysiologie óf stembevrijding
  4. Vocal decorations o.l.v. Joyce van der Sangen

 

1. Operazang i.s.m. Brabant Koor

Zing mee met Brabant Koor!
Tijdens deze workshop maak je kennis met Brabant Koor en werk je een uur lang onder de bezielende
leiding van dirigent Louis Buskens en pianist Ben Martin Weijand aan prachtige opera melodieën. Side
by side met zangers van Brabant Koor.

Brabant Koor is een concertkoor dat ruim 40 jaar op projectbasis koorwerken uitvoert met
professionele orkesten en is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande concertkoren van
Nederland.

 

2. Gregoriaanse zang “re mi fa” o.l.v. Jerry Korsmit

Het gregoriaanse repertoire blijft voor veel koorzangers een ‘ver van mij bed’ show, iets wat in de kerk
vroeger werd gebruikt. Maar in veel renaissance- en barokmuziek komen kenmerken van de middeleeuwse
toongeslachten en melodieën terug. Soms in zijn geheel, soms flarden. Aan de hand van het reciteren van
een aantal psalmen wordt er in deze workshop ingegaan op de ‘moderne’ en oude notatie van deze muziek
en krijg je inzicht in het gebruik van de toongeslachten. Buiten het gregoriaans, kijken we naar voorbeelden
uit later meerstemmig repertoire.

Jerry Korsmit (1976) is dirigent en gregorianist. Hij studeerde bij Gr. Cees Pouderijen en prof. Klöckner.
Tevens is hij de gregoriaanse coach van Wishful Singing, o.m. bekend van Missa in Mysterium van Herman
Finkers.

3. Stemvorming Lichtenberg techniek, Zangfysiologie of stembevrijding

Je wordt willekeurig in één van de onderstaande workshops ingedeeld. Het is mogelijk om op de dag
zelf te proberen te ruilen met andere deelnemers die op hetzelfde tijdsblok een
stemvormingsworkshop volgen.

3.a. Lichtenbergtechniek o.l.v. Ginette Kals óf Maria Coolen
De Lichtenberger Methode is gebaseerd op een Duits onderzoeksproject uit de jaren tachtig. Centraal
in het project staat de samenwerking tussen de ware en de valse stemplooien, en het onderzoek naar
de invloed van bepaalde lichaamshoudingen, lichaamsbewegingen en mentale training op het
functioneren van het strottenhoofd.

In deze workshop volgens de Lichtenberger Methode staat de klank centraal. Hoe klinkt het? Hoe
ervaar je het? Waar gebeurt het? Door een combinatie van stimulaties en reflectieve vragen ontdek je
de mogelijkheden van jouw klank. Er verandert iets in je normale manier van doen, en daardoor wordt
het eenvoudiger om oude patronen los te laten en nieuwe mogelijkheden te ontdekken: met minder
moeite een verrassend resultaat. Behalve een nieuw perspectief voor jouw eigen stemgeluid, levert
deze workshop ook handige tips en handvatten op, om tijdens gewone repetities en concerten op
terug te vallen.

3.b. Stemvorming: zangfysiologie o.l.v. Annemieke Kamphuis
In deze workshop leer je aan de hand van theoretische kennis en praktische oefeningen meer over je
stemapparaat. De pijlers onder een juist stemgebruik worden toegelicht waardoor je begrijpt en voelt
hoe je gezond met je stem omgaat. De workshop wordt gegeven door dirigent en zangpedagoog
Annemieke Kamphuis.

3.c. Stemvorming: stembevrijding o.l.v. Petra Welboren
Stembevrijding helpt je om je steeds vrijer te voelen in het zingen. Niet om een lied perfect uit te
voeren, maar om te zingen wat er in je leeft. In deze workshop laten we de bladmuziek liggen, we
vergeten de noten, de techniek en gaan terug naar de basis van het zingen, naar het ervaren, het
genieten. Naar jouw eigen authentieke stem. Je gaat op zoek naar de ruimte en vrijheid in je stem en
naar wat er in jou wil klinken. We delen, we lachen, we zingen zonder en met begeleiding van gitaar
en dat alles in een ontspannen sfeer. De workshop wordt gegeven door Petra Welboren
www.dansenstem.nl.

4. Vocal Decorations o.l.v. Joyce van der Sangen

Wil jij alles weten over het versieren van jouw sound? Denk aan met vibratie zingen, toepassen van
een vocal break, een country snik, toegevoegde lucht of het zingen van een ad-lib. Dit noemen we
‘Decorations’. Een versiering kun je toevoegen aan jouw geluid. In deze workshop Zingen met
Versieringen kun je dit veilig leren op je eigen tempo. Je maakt kennis met de decorations die we
kunnen creëren. Je krijgt inkijk in de theorie en natuurlijk praktische oefeningen.
Vibrato; Toegevoegde Lucht; Snik/Jodel; Adlib: Ze komen allemaal aan bod en jij mag ze allemaal
uitproberen!